Współpraca

     

                 Stowarzyszenie Gladius współpracuje z:

Urząd Gminy Ostróda                                                        Starostwo Powiatowe w Ostródzie
 Urząd Gminy Ostróda                                         Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Urząd Miasta Ostróda                                                      gimnazjum
 
Urząd Miasta Ostróda                                                  Gimnazjum Nr 1 w Ostródzie

 ZSZ                                         PUT                                                                          

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska