Kontakt

     

Prezes Stowarzyszenia "GLADIUS" - Katarzyna Dzilińska tel. 607701163

Klub Sportowy "GLADIUS" - Marcin Dziliński tel. 607701143

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska