Cele statutowe

     

Cele  statutowe Stowarzyszenia "GLADIUS":
  • podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
  • propagowanie zdrowego trybu życia,
  • wspieranie i upowszechnianie aktywnego wypoczynku i turystyki,
  • prowadzenie działalności w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludności,
  • propagowanie zdrowej żywności,
  • podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej,
  • ochrona środowiska naturalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska