Nasi zawodnicy w Czechach na 5. Turnieju Bohemia Cup

     

:)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska