Najpopularniejszy sportowiec w Pebiscycie Gazety Ostódzkiej z Klubu Gladius

     

Na zajęciach nastąpiło rozstrzygnięcie wewnętrznego konkursu. Wręczono nagrody dla trzech zawodników, którzy przynieśli najwięcej kuponów: Tobiasza Ociepskiego, Oliwii Szwankowskiej i Kacpra Sobieskiego. Podziękowania i słodycze dla wszystkich.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska