Zawodnik naszego Klubu Krzesimir Kasza wyróżniony przez Wójta Gminy Ostróda

     

Serdecznie gratulujemy!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska