Egzamin na stopnie uczniowskie

     

W dniu 22.01.2016 r. w Ostródzie przeprowadzony został egzamin na stopnie uczniowskie Taekwon-do. W egzaminie wzięło udział 40 zawodników z trzech grup wiekowych. Wszyscy uzyskali promocję na wyższe stopnie uczniowskie cup. Na szczególną pochwałę zasłużyła Oliwia Szwankowska. Egzamin przeprowadził prezes ZS PUT Zbigniew Pawlak VI dan.


    

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska