Zajęcia w ramach projektu PrzystanekBezTroski

     


W miesiącach czerwcu i lipcu 2014 r. nasze Stowarzyszenie realizowało zajęcia sportowe pod tytułem: " Prowadzenie zajęć dla uczestników świetlicy - grupa młodzieży 13-26 lat; zajęcia dodatkowe". zlecone w ramach zadania przez Stowarzyszenie Centrum Wspiernia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obyatelskich w siedzibą w Zwierzewie wramach projetu "Program Rewitalizacji Społecznej - Przystanek Bez Troski". W zajeciach sportowych uczestniczyła młodzież, która poznawała historię orz uczyła się taekwondo i kickboxingu.
Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wramah Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska